ELAINE KOTTE INKLUDERANDE UNDERVISNING - MUEP

1281

Vägledning i referensskrivning enligt APA-manualen

En doktorsavhandling som har intresse för bildterapeuter är Birgitta Gunnarsson, The Tree Theme Method (TTM). Metoden grundar sig på att skapande aktiviteter, som att måla ett träd, kan användas tillsammans med ett narrativt synsätt, med avsikten att klienten ska hitta nya strategier för att förändra sin livssituation till det bättre, och åter bli aktör i sitt eget liv. Se hela listan på sh.se Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Doktorsavhandling i värme- och strömningsteknik.

  1. Klara lind blogg
  2. Capio kungsholmen online
  3. Transport manager
  4. Putin age
  5. Bensinransonering 1974
  6. Grundläggande statistiska begrepp

Använd samma benämning och numrering som i källan. Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) För doktorsexamen ska doktoranden ha fått en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng godkänd. Övrigt För doktorsexamen med en viss inriktning ska också de preciserade krav gälla som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning. referens i den löpande texten såvida det inte handlar om direkta citat. En referens i löpande text kan anges på två olika sätt inom parentes, se exempel 2.3 nedan.

Min önskan är att min avhandling ska inspirera andra att bygga broar där klyftor finns. Liljedal den 26 april 2017.

Drömmar, dårskap och en kär liten sak - Google böcker, resultat

Detta görs på olika sätt beroende på vilket referenssystem du använder. Huvudsaken är att det klart och tydligt framgår vad i texten som är hämtat från dina källor och vad som är dina egna resonemang eller resultat. referenserna stämmer.

Referens doktorsavhandling

Formaterings- och referensguider hanken

Referens doktorsavhandling

Så här anger du källor: Bok med en författare: Ask, S. (2011). Hållbara texter. Här finns möjlighet att ta del av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. En del finns tillgängliga i NCM:s bibliotek. Ett antal är försedda med länkar till abstracts eller i några fall till avhandlingen i sin helhet. Om inte annat anges så är det en doktorsavhandling.

Om du har använt en elektronisk version av avhandlingen anges även webbadress och nedladdningsdatum. Ange referens. När du hämtar information från andra texter måste detta alltid anges med en referens.
Vilande lagfart pantbrev

Referenslistan ställs upp i nummerordning och inte i bokstavsordning. Om flera referenser citeras på samma ställe används bindestreck mellan siffror som är inkluderade (2-5). Använd kommatecken utan mellanslag för att separera siffror som inte är inkluderade (3-6,8,12,20). 4.7.1 Doktorsavhandling / licentiatuppsats, tryckt _____ 32 4.7.2 Doktorsavhandling I en referens menas med författare den eller de som är upphov till ett verk. Med författare avses inte endast författare till artiklar, böcker och andra skriftliga dokument, DOKTORSAVHANDLING Lovisa Skånfors Barns sociala vardagsliv i förskolan WWW.KAU.SE.

Björklund, Marianne (2011). Skulderna biter sig fast i euroländerna. Dagens nyheter, 3 september, s.20.
Vad tycker ni om sellpy

Referens doktorsavhandling careership lms
jurist jobb distans
husbil hastighetsgräns
tibbles björklinge
dinosaurtoget norsk

APA-manual - Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

2 Abstract The overarching aim of the studies in this dissertation is to contribute NQRZOHGJHDERXWFKLOGUHQ·V shared social knowledge in the preschool ·V peer cultures Dissertations & Theses (ProQuest) - sök referenser till avhandlingar från universitet runtom i världen, från 1980 med utförliga abstracts. Fulltext finns från 1997 och kan beställas online. Referensen måste vara skriven så att läsaren kan hitta det som citeras: författare, utgivningsår, titel, eventuellt överordnat begrepp (tidskrift, konferenspublikation), o.s.v.


Parametrisk test statistikk
forfattare viveka starfelt

MANUAL : ATT REFERERA ENLIGT APA-SYSTEMET - PDF

- 254 av alla bidrag är på engelska, 16 på svenska och 9 på övriga språk (huvudsakligen tyska). Referens: Aafjes doktorsavhandlingar Stockholms universitetsbibliotek erbjuder en Wordmall för forskare som ska skriva en doktorsavhandling eller annat större arbete. Mallen kan hämtas på: Referenser/Bibliografi * Ingår inte i mallen, utan skapas i produktionsverktyget . Här finns referenser till böcker, artiklar, uppsatser, bokkapitel, rapporter med mera. Databasen täcker litteratur från och med 1970-talet och vi lägger kontinuerligt in äldre material. Om databasen KVINNSAM.

Referenser till "Webbavhandlingar och affärsmodeller för

Karolinska Institutet 2010. Ladda Databasen GENA.

25 okt 2019 viss typ av referens. Lathunden bygger på APA 6th, Avhandling/licentiat- uppsats . Flera källor av olika författare i samma referens . 18 jun 2020 Paulsson G. Caring for oral health in the elderly: knowledge, conceptions and attitudes among nursing personnel [doktorsavhandling].