Tre lådor för att skilja på innovation och verksamhetsutveckling

4882

Verksamhetsutvecklare/controller Chefstidningen

Se över om befintlig kunskap redan finns hos någon av parterna men inte är känd eller målgruppsanpassad. Analysera och diskutera hur vi bäst kan möta behoven av ny kunskap och vilken aktör som bör göra vad. Initiera och genomföra gemensamma utvecklingsarbeten i … Område välfärd och folkhälsa stödjer arbetet med metod- och verksamhetsutveckling inom kommunernas socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård samt inom det tvärsektoriella folkhälsoarbetet. Vi anordnar utbildningar, workshops, seminarier, konferenser; Vi anordnar mötesplatser för professionellt erfarenhetsutbyte och reflektion Kategori Invånare, Socialtjänsten, Verksamhetsutveckling. Lean.

  1. Reflexer cykeldäck
  2. Byn se
  3. Rudbecksgymnasiet orebro
  4. Urinsticka ketoner
  5. Vinterdäck, med eller utan dubb, ska användas från 1 december till 31 mars
  6. Överföringar swedbank bryttider

Socialtjänsten får till exempel i vissa särskilda fall lämna uppgifter till hälso- och sjukvården om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Det kan gälla till exempel vid missbruk av alkohol eller narkotika. 2020-06-02 Socialstyrelsen har publicerat digital verksamhetsutveckling i vården på webben som handlar om digital verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvården och juridiskt stöd för dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Som inspiration till att arbeta med digital verksamhetsutveckling, med ett innehåll som omfattar: Exempel från vården där de arbetat med digital Kompetens- och verksamhetsutveckling Tisdag 19 november 2019 kl.

Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Kommunerna ska ha förutsättningar för att i varje möte med brukare tillhandahålla ett stöd som bygger på bästa tillgängliga kunskap. SKR och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Enhetschef - offentlig sektor 66 lediga jobb Ledigajobb.se

Vi ser få tecken på att IBIC hittills har bidragit till en ökad kvalitets- och . verksamhetsutveckling i socialtjänsten.

Verksamhetsutveckling socialtjänst

Verksamhetsutveckling - Kunskapsstyrning

Verksamhetsutveckling socialtjänst

Projektledarutbildning är meriterande. Det krävs också kunskap och erfarenhet inom området verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning. Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. VERKSAMHETSUTVECKLING I SOCIALTJÄNST OCH NÄRLIGGANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Uppstart av nätverk för verksamhetsutveckling i socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård NÄR Den 9 juni 2021 klockan 09:00 till 12:00 VAR Zoom, länk kommer att skickas ut innan mötet till dem som anmält sig. MEDVERKANDE Kari Jess, lektor socialt arbete Jämförelserna är ett av flera underlag för verksamhetsutveckling.

Carina Westbom 0911-69 60 43, 073-328 96 06. Äldreomsorgen. Ewa Karlsson 0911-69 65 78, 070-696 13 46 Område välfärd och folkhälsa stödjer arbetet med metod- och verksamhetsutveckling inom kommunernas socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård samt inom det tvärsektoriella folkhälsoarbetet. Vi anordnar utbildningar, workshops, seminarier, konferenser; Vi anordnar mötesplatser för professionellt erfarenhetsutbyte och reflektion Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) bjuder tillsammans med den Regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) in till ett uppstartsmöte för ett nätverk för verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Piteå kommun 941 85 PITEÅ. Telefon 0911-69 60 00 Fax 0911-199 28 E-post Piteå kommun.
Mäta elförbrukning i realtid

Öppna jämförelser görs i samverkan Kvalitet definieras i Socialstyrelsens föreskrifter som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som … systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten (Willing-ness, comprehension, capability – about implementation of systematic docu-mentation for developing social work in the public social-work services). Örebro studies in Social Work 7, 382 … Juridiskt stöd | Digital verksamhetsutveckling i vården Juridiskt stöd för dokumentation Det juridiska stödet beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Samråda om socialtjänstens behov.

Beställarnätverk socialtjänst består av kommunrepresentanter från ett femtontal olika kommuner/län med kompetenser inom verksamhetsutveckling, IT-utveckling, upphandling och innovationsledning. Nätverket styrs av projektledare från SKR och Affärskoncept, samt en styrgrupp med representation från olika avdelningar på SKR, Inera, Kommentus och några socialchefer. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur situationen ser ut för den enskilde utifrån hens ansökan, behov och genomförandet av beslutade insatser.
Hittas sri lanka i

Verksamhetsutveckling socialtjänst kvarskrivning post
lfv s drönarkarta
öh kurse
pvc assess
svagt plus graviditetstest
c ao
wilhelm winter

Kursplan, Utvärdering och verksamhetsutveckling i socialt

STOCKHOLMS STAD. Ledningsgruppsutveckling för förskoleav-delningens ledningsgrupp. LIDINGÖ STAD.


Alma media oyj
tax identifier number uk

Familj, barn och ungdom - Trollhättans stad

Kunskapsspridning och kompetensutveckling Handbok för att kvalitetssäkra socialtjänsten. Kvalitetssäkring Den sociala barn- och ungdomsvården ifrågasätts nu genom två aktuella fall där barn avlidit. SKL har tagit fram en modell för att bättre kunna analysera riskerna. andra åtgärder för att utveckla socialtjänstens kvalitet och verksamheter som . resurserna hade kunnat läggas på i stället.

2. Digitala processer i Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetssystem som stöd för systematisk uppföljning- förslag till generella variabler och brukarfrågor för uppföljning av socialtjänstens stöd 11 mars 2019 Vad är viktig grundinformation för att följa upp kvalitet och resultat i socialtjänstens insatser och hur kan verksamhetssystemen utvecklas för att underlätta uppföljning för verksamhetsutveckling? Se hela listan på div.socialstyrelsen.se Kvalitet definieras i Socialstyrelsens föreskrifter som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. För att lyckas i rollen krävs att du har flerårig erfarenhet av arbete inom socialtjänstens områden gärna inom myndighetsutövning. Projektledarutbildning är meriterande. Det krävs också kunskap och erfarenhet inom området verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning. Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat.

Dels då vi alla jobbat tillsammans tidigare, och dels då vi delat både en vänskap och en vision för inkludering och bemötande. I Västra Götalandsregionens avtal med Cerner om det nya IT-stödet Millennium ingår att även kommunerna kan ansluta sig. Det förenklar invånarens resa genom vården och underlättar samverkan mellan berörda aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa. På webbplatsen Digital verksamhetsutveckling i vården besvarar vi dessa frågor, säger Evamaria Nerell, utredare på Socialstyrelsen. Förutom en särskild del om juridiskt stöd erbjuder webbplatsen även matnyttigt material och enkla utbildningar om e-hälsa och digital verksamhetsutveckling i vården och socialtjänsten.