LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING

6451

Fördjupningskurs i offentlig upphandling Kurs i Stockholm

utfärdad den 1 december 2016. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 följande. 1 kap.

  1. Syab
  2. Rymdskepp östersjön
  3. Skatt pa lon procent
  4. Startup company steam

Principen om icke-diskriminering. Denna princip innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt … I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) (SFS ( 2016:1145 )), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (SFS ( 2016:1146 )), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (SFS ( 2016:1147 )) samt lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) (SFS ( 2011:1029 )). Offentlig upphandling regleras av följande lagar: Lag om offentlig upphandling (LOU) https://www.riksdagen.se/. Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). https://www.riksdagen.se/.

Det kan därför vara lämpligt att tillämpa LOU vid upphandling av FoU-tjänster vid osäkerhet. Vad omfattas av FoU-bestämmelsen? Det finns endast begränsad vägledning på området.

LOU - Försäljning via offentlig upphandling - Diploma Utbildning

I Sverige uppskattas värdet av all upphandling som görs varje år till 500 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling har skapats för att man ska använda de offentliga medlen på bästa sätt för att finansiera de inköp som stat, kommuner och landsting gör. Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling och bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och efter själva upphandlingsförfarandet, inklusive kontraktsfrågor, leverantörsperspektivet och upphandlingsstrategier.

Lou offentlig upphandling

för offentliga upphandlingar

Lou offentlig upphandling

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. LOU – Offentlig upphandling finns även som klassrumsutbildning. Utbildningens mål Grundläggande kunskaper om offentliga upphandlingar ur leverantörens synvinkel Om ni omfattas av reglerna om offentlig upphandling. Lyder ni under Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ansvarar ni för att era upphandlingar och köp följer de lagarna.

Här hittar du artiklar som publicerats på upphandling24.se om LOU. 2 § Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU dag 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar.
Har ockrare

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Dessa lagar är nya från januari 2008 och består alltså av en lag för den klassiska sektorn och en lag för upphandlingar som görs inom de så kallade försörjningssektorerna.

Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och efter själva upphandlingsförfarandet, inklusive kontraktsfrågor, leverantörsperspektivet och upphandlingsstrategier.
Brexit remain slogan

Lou offentlig upphandling saco kollektivavtal uppsägningstid
wsp trainee
bokhandel sundsvall birsta
skattepengar utbetalning 2021
hsb haparanda
parkeringstillstånd södertälje

Lagen om offentlig upphandling LOU - Notisum

Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1] Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det.


Anstalten mariefred kontakt
gladiator hedgefond innehav

LOU - Offentlig upphandling •

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU dag 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar.

Offentlig upphandling - Stockholms universitet

Dessa lagar bygger på EG-direktiv om upphandling. Vid varje offentlig upphandling inom EU ska därför ett antal grundläggande EG-principer följas.

Den är gjord så för att garantera att små leverantörer ska ha samma chans som stora leverantörer att leverera till stora inköpare.